Dominique Florack

vice VD, Forskning och utveckling

Vetenskap och teknologisk innovation i användarnas tjänst

Genom att bygga upp en Forsknings- och utvecklingsavdelning med både vetenskaplig och industriell inriktning har Dominique Florack bidragit till att göra 3D-pionjären Dassault Systèmes till världens ledande leverantör av avancerade produkter och teknologier med en absolut unik industriell täckning.

Driven av sitt engagemang att hjälpa människor och företag att skapa och innovera, har Dominique strukturerat Dassault Systèmes för att bättre svara mot behoven inom företag, industri och även nya tillämpningar.