Transparens, noggrannhet och tillförlitlighet

Vilka är grundpelarna i vår koncerngemensamma miljöpolicy?

3 nyckelord som driver vår hållbarhetsstrategi

Dassault Systèmes hjälper sina kunder att minska deras påverkan på miljön och arbetar även för att mäta och minska sin egen miljöpåverkan. Dessutom ingår 3DS i konsortier med den europeiska kommissionen för att definiera en specifik metod för att bedöma utsläppen av växthusgaser (GHG) för programvaruredigerare.

Transparens, noggrannhet och tillförlitlighet understryker 3DS syn på miljöhantering. Vår miljörapport är det formella uttrycket för vårt åtagande att se till att vår verksamhet bedrivs med respekt för miljön.

  • Transparens: Under de senaste tre åren har Dassault Systèmes arbetat för att utöka sin rapporteringsomfattning från 30 % av de anställda 2009 till mer än 80 % av de anställda 2012. I enlighet med de ekonomiska och sociala rapporterna uppvisar Dassault Systèmes hängivenhet på alla avdelningar och platser.
  • Noggrannhet: Samtidigt som Dassault Systèmes utökar sin rapporteringsomfattning arbetar man för att förbättra miljöinformationens tillförlitlighet. En första intern miljörevision utfördes 2012 (räkenskapsåret 2011), och från 2013 (för räkenskapsår 2012), kommer miljörevisionen att utföras av en tredje part.
  • Tillförlitlighet: Utöka rapporteringsomfattningen och arbeta på tillförlitligheten i miljöinformationen för att förbättra informationens kvalitet. Vi strävar inte bara efter att förbättra miljörapporteringsprocessen, vi bidrar även till konsortier som förbättrar miljökonsekvensbedömningar.