• Share
  • Facebook
  • Twitter

Förutse brottsrisken

Isberget består av bräckligt material, is som kan brytas upp våldsamt och utan förvarning, på grund av de kombinerade effekterna av naturliga defekter när det bildades och miljömässiga skador som temperatur, erosion av vatten, vågor och stormar.


Digital simulering med hjälp av programvaran SIMULIA Abaqus hjälper oss att utvärdera de lokala miljöriskerna förknippade med brott på dessa iskolosser.

Simuleringen som utförs förutsätter en typ av brott som observerats av vetenskapsmän: ett block sjunker djupt innan det kommer upp till ytan igen, ett annat stiger upp tiotals meter innan det finner förnyad balans. Med tanke på de volymer det rör sig om kan vi konstatera att det blir totalt kaos i den omgivande marina miljön, med vågor upp till 50-60 meter och strömmar av 60-80 meter i sekunden. I ett sådant scenario är det bäst att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder på förhand.

Se den vetenskapliga dokumentärfilmen

Watch the scientific TV documentary and have a chance to win the blu-ray edition

Relaterad information

VIDEO: SIMULERING AV BROTT