DESIGNStudio


”Vi ger drivkraft åt omvandlingen av innovationsprocesser
med en praktisk och hållbar konstruktionsmetod.”

MÅL

Vi utformar och bygger prototyper för en attraktiv framtid.

Dassault Systèmes DESIGNStudio ger drivkraft åt omvandlingen av innovationsprocesser och skapar en digital kultur inriktad på användarupplevelsen.

Våra konsulttjänster stöder alla typer av nydaningsinitiativ. Under de senaste sju åren har vi utvecklat vår kompetens inom ett brett område av branscher och utvecklat vår strategi för systemdesign som vi kallar ”360-gradig innovation”. Det bygger till stor del på Design Thinking och omfattar framtida bruk, varumärkesidentitet, tekniska möjligheter och verksamhetsinriktningar som alla är nödvändiga för att tjäna pengar på nya produkter och tjänster.

Det är alltid svårt att fatta beslut som definierar framtiden. Vi hjälper dig genom den processen genom att väcka innovationer till liv med prototyper och ett komplett produktscenario som omfattar användares och andra parters synvinklar.

NÄTVERK

Vi har skalbara funktioner för kompetens och omfattning tack vare ett stort och diversifierat nätverk.

KUNDEXEMPEL

Demonstration

Forma din framtid

Fem kunder från tre olika branscher ställde nyligen samma fråga: hur kan vi föreställa oss en konsekvent och relevant framtid och samtidigt börja förändra vårt sätt att innovera. Genom att förstå vad som låg bakom tidigare framgångar och misslyckanden kunde vi anpassa vårt förhållningssätt ”360-gradig innovation” för olika typer av sammanhang.

Vi baserar våra kreativa workshops på vårt framtidsperspektiv TTAT™ (Today Tomorrow After Tomorrow) och tar hjälp av experter i vårt nätverk och olika avdelningar inom Dassault Systèmes. Med vår metod kan en mångfald av profiler arbeta tillsammans i intensiva sessioner för att slutligen producera och ta fram en prototyp för tidiga scenarier i framtida implementeringar. Förutom tillgångar för att föra fram budskapet och dela visionen internt producerar vi också modeller för upplevelsesystem som underlättar beslutsfattandet och leder till konsekvent förverkligande.

Håll dig uppdaterad …

3DS-DRÖNAREN

Nå nya dimensioner

Sakernas internet, där drönare spelar en viktig roll, öppnar portarna till en ny era av industrialisering och innovation som ger organisationer möjligheten att automatiskt samla in och analysera data från anslutna enheter, sensorer och maskiner.

DESIGNStudio samarbetade med Dassault Systèmes FoU-avdelning för att utveckla en ny drönare med fokus på nya funktioner och tjänster som modellerades och simulerades på 3DEXPERIENCE®-plattformen.

MODUL'HAB

3D för att föreställa sig det otänkbara och bli övertygad

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses

Henry Ford

Konstruktörer strävar efter att förstå mänskligt beteende eftersom människors produktanvändning och preferenser är drivkrafter för innovation. På det sättet kan konstruktörerna utforma sina förslag med fokus på användarna och inte på befintliga eller snart föråldrade system.

DESIGNStudio iakttar utvecklingen av transport i samhället och konsekvenserna för livskvaliteten. Människors beteende och deras djupaste behov har en stor påverkan på företagens framgångar. Vi uppmuntrar våra kunder att gå i någon annans skor och se saker ur en annan synvinkel, och fundera på hur produkter och tjänster kan integreras och anpassas till olika livsstilar.

Modul’Hab är en modulär och skalbar lösning för anpassningsbara husprojekt med inbyggda transportlösningar som togs fram med DESIGNStudio. Med den kunde vi visa hur virtuella miljöer kan ge fler alternativ som kombinerar tekniska, sociala och miljömässiga framsteg.

PHOSPHORE

I sju år har DESIGNStudio arbetat med teamet för hållbar utveckling på EIFFAGE med tre huvudkriterier: genomförbarhet (kan åstadkommas inom en överskådlig framtid med olika tidsramar), bärighet (kan integreras i en ekonomisk modell på medellång till lång sikt med strategisk betydelse för företaget) och attraktivitet (motsvarar människors förväntningar och outtalade behov).

TEAMET

 

 

Kontakta oss

Ta fram modellen för din framtid