Insyn i kvalitet

Säkerställa att tillverkningsverksamheten sker i enlighet med produktspecifikationer och -krav

Ökad globalisering, komplexare fordon och ökad konkurrens leder till att beslutsfattare och ledare av fordonsprogram måste uppfylla allt fler och allt strängare kvalitets- och säkerhetsbestämmelser. Ju snabbare och exaktare de kan upptäcka risker, desto bättre kan de efterleva dessa bestämmelser. Med Vehicle Program Intelligence placeras programinformationen direkt åtkomlig för dem som behöver den. Det förenklar beslutsfattandet och säkerställer att fler fordon som efterlever bestämmelserna finns på marknaden. 

Dessutom måste fordonstillverkarna skapa tillförlitliga rapportsystem utöver gamla och nya informationssystem samtidigt som de undanröjer manuella och felbenägna processer. Med Vehicle Program Intelligence får alla användare en unik åtkomstpunkt till PLM-data. Det gör att företaget får en samlad informationskälla för alla användare. När innehåll i PLM och andra system registreras och analyseras får du direkt tillgång till endast de mest tillförlitliga nyckeltalen. Det underlättar utrangeringen av föråldrade verktyg och system på ett kontrollerat och relativt riskfritt sätt. Genom att sammankoppla och förena hela företaget förbättrar du samarbetet och optimerar processerna för fordonsutvecklingen och konstruktörsteamens resultat så att de kan fokusera på att skapa innovativa globala konstruktioner som överträffar kundernas behov.

Viktiga fördelar och funktioner

  • Upptäck problem och de risker som följer med dem, uppgift för uppgift, och håll tidsplanen.
  • Upptäck situationer relaterade till PLM-system som kräver snabb uppmärksamhet och vidta åtgärder för att undanröja flaskhalsar och avvikelser.
  • Höj fordonskvaliteten genom att identifiera trender inom feltillstånd och korrigeringar.
  • Säkerställ spårbarhet och tillförlitlighet för affärsinformation genom att separera analyser från IT-omvandlingar.