Truck & Bus – hytt och chassi

Flottägarna förväntar sig tillförlitlighet och prestanda för att säkerställa verksamhetens bärkraftighet. En huvudfråga är robusta hytt- och chassikonstruktioner samt kvaliteten hos de elektriska och elektroniska komponenter som utgör fordonets ryggrad. OEM-leverantörer måste ha målsättningen noll defekter (Target Zero Defect) i konstruktionen för att bibehålla en fordonsprestanda och tillförlitlighet på högsta möjliga nivå.

Truck & Bus – hytt och chassi ger tillverkarna lösningar för strukturell konstruktion, konstruktion och simulering med programvara för elektriska och inbäddade system för att möta även de mest komplexa konfigurationerna. 90 procent av ett fordon kan konfigureras direkt med fördefinierade komponenter men vissa delar måste konstrueras på beställning och till bästa kostnad. Med den här lösningen kan teknikerna montera fordonskomponenter som ramar, drivaxlar, el och rör i en digital modell och på så sätt säkerställa en optimal viktfördelning för bättre fordonsprestanda.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • snabbt skapande av nya komponentvarianter
  • snabb generering av ramskenor
  • snabb sökning och återanvändning av befintliga komponenter
  • helt konfigurerade system för kablage och rör