Slutlig montering

Integrerad virtuell monteringssimulering som förebygger fel och sänker kostnader

 

Leverantörer och tillverkare av originalutrustning i transportbranschen ställs inför utmaningen att under tidspress och inom budgeten koordinera komplexa fordonsmonteringar som dessutom måste bli rätt från början. Processlösningen Slutlig montering i branschlösningen Target Zero Defect tillhandahåller omfattande funktioner för virtuell monteringssimulering och analys som förkortar tillverkningstiden och gör det möjligt att utforska optimala alternativ och förebygga kostsamma fel på ett proaktivt sätt.

Lösningarna i Slutlig montering låter dig utnyttja tillverkningskunskaper från tidigare bilprogram och använda det mest kostnadseffektiva sättet att börja planera nya och innovativa program. En intuitiv samarbetsbaserad 3D-miljö som tillhandahåller en realtidsvy av samtliga införskaffade komponenter från globala leverantörer och dessutom ger dig omfattande, virtuella simuleringar av monteringsbandet, vilket sparar tid och sänker kostnader.

Processplanerare kan navigera bland möjliga monteringsbandsalternativ i en omfattande 3D-miljö. Du får en enhetlig miljö för proaktiv planering av budget och utvecklingstid vid introduktion av nya och innovativa fordon. Detta leder i slutänden till färre verktygskonstruktionsfel och minimala produktionsförseningar samtidigt som den slutliga kvaliteten förbättras. 3DEXPERIENCE-plattformen samlar tillverkare av originalutrustning och leverantörer så att de får en gemensam översikt över arbetet och kan lösa problem på några timmar istället för veckor.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Du får en enhetlig miljö för proaktiv planering av budget och utvecklingstid vid introduktion av nya och innovativa fordon.
  • Stöd för komplex produktutveckling på flera olika områden genom hantering av funktionskrav och effekter på olika nivåer i en samarbetsbaserad 3D-miljö.
  • Utforska produktions- och monteringsalternativ i en virtuell miljö och minimera dyra produktionsfel på senare stadier.