Mekatronikkonstruktion

Utveckla, simulera och validera komplexa mekatronikprodukter och -system

 

Fordonskomponenterna blir allt smartare. Traditionella mekaniska komponenter blir allt mer komplexa med tillägg av programvara och elektronik i form av sensorer och manöverdon. Om mekatronikkonstruktörer ska kunna skapa banbrytande avancerade system för förarassistans och optimera de bästa systemen när det gäller prestanda och kostnad måste de förstå teknikområdenas samspel.

Med lösningen Mekatronikkonstruktion från Dassault Systèmes går det att samla modeller för systembeteende, 3D CAD-konstruktion, multikroppsmodeller, analys av finita element (FEA) och simuleringsprocesser i en enda miljö. Gränserna mellan traditionella expertissilon undanröjs. Alla teknikområden kan dela gemensam information om hela systemets beteende, med förbättringar av avvägningsundersökningar, virtuell testning och produktoptimering.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Dynamisk multifysikmodellering och -simulering baserat på MODELICA-språk och -bibliotek
  • Simuleringskoppling mellan multifysikmodeller och 3D-kinematikmodeller
  • Optimera produktkonstruktionen och kör virtuella test för att uppfylla kundernas behov, och jämför simuleringsresultaten mot de inledande kraven
  • Snabb utveckling av system som består av mekanisk, inbyggd programvara och elektronik för kontroll
  • Minimera utvecklingskostnaderna och -arbetet genom att återanvända systemmodeller
  • Säkerställ efterlevnad med marknadskrav och bestämmelser med ett strukturerat arbetssätt med modellbaserad systemkonstruktion
  • Öppen lösning med MODELICA, FMI (Functional Mockup Interface), och simulerings- och testkopplingar med externa verktyg och program