Inbyggd elektronisk arkitektur

Driv på utveckling, kapitalisering och återanvändning av elektronisk och elektrisk arkitektur

Fordon är intelligenta produkter där informativa underhållningsanordningar, komfort, säkerhet och konnektivitet har blivit grundläggande konkurrensfördelar. Idag kan ett standardfordon bestå av 40-80 elektroniska styrenheter som avger mer än 6000 kommunikationssignaler. Att behärska inbyggd elektronikarkitektur är nyckeln till en snabbare utveckling av nya innoverande och bättre funktioner.

Dagens konstruktionsprocesser inom elektronisk och elektrisk arkitektur är fortfarande baserade på ett antal fristående dokument som är svåra att dela mellan olika intressenter och att återanvända för nya projekt. 

Lösningen Embedded Electronic Architecture från Dassault Systèmes erbjuder en modellbaserad metod som går från krav till funktionell, programvaru- och hårdvaruarkitektur, och som stöder en genomgående utveckling av inbyggda system. Kombinerad med hanteringen av produktdiversitet, främjar den här lösningen återanvändning av teknologi från ett projekt till ett annat.

Födelar:

  • Öka produktiviteten  med en modellbaserad metod som stöder utvecklingen av inbyggda system för funktionell, programvaru- och hårdvaruarkitektur
  • Studera olika alternativ och kompromisser för att snabbare kunna erbjuda kunderna innoverande funktioner 
  • Hantera spårbarheten mellan alla inbyggda artefakter i elektronikarkitekturen
  • Öka återanvändningen av inbyggda elektroniska innovationer från ett projekt till ett annat
  • Automatisera genereringen av specifikationer utifrån modeller för begäran av information eller prisuppgifter