Funktionell säkerhet

Fordonssäkerhet och prestation

I dagens högpresterande miljö för fordonsproduktion finns det en faktor som inte skall tas för givet - säkerheten. Lösningen Functional Safety Delivery från Dassault Systèmes hjälper er att uppfylla industrinormerna  - genom att säkerställa spårbarhet, från initiala krav till slutlig produktvalidering, och säkerställandet av en genomgående funktionell säkerhetsöverensstämmelse.

Tekniska ändringar är oundvikliga och kan påverka produktprestationerna negativt - vilket kan resultera i kostnader för garanti, återkallande av produkter eller skadestånd. Med Dassault Systèmes (3DS) lösning Functional Safety Delivery kan ni vara säkra på att när ändringar uppstår har ni en omfattande spårbarhet och automatiska rapporteringsfunktioner för att hjälpa er att respektera funktionella säkerhetsnormer och certifiering, samt respektera era deadlines.

Nyckelfunktioner och fördelar:

  • Minska riskerna för kostnader av garantier, återkallande av produkter eller skadestånd
  • Tillhandahåll industriellt beprövade resurser för att säkerställa överensstämmelsen med säkerhetskraven i ISO 26262.
  • Automatisera rapporteringsfunktionerna för att respektera funktionella säkerhetsnormer och certifiering, samt respektera kritiska deadlines.
  • Uppfyll internationella och nationella industrinormer, från krav till slutlig produktvalidering, och säkerställandet av en genomgående funktionell säkerhetsöverensstämmelse.
  • Utnyttja de integrerade funktionerna för spårbarhet, vilket säkerställer ansvarsfullhet.