Programplanering och utförande

Optimera glokala program för beprövade prestanda och enastående resultat

 

Med funktionerna för programplanering och utförande minskas tiden till marknaden och felfrekvensen genom att integrera en enda informationskälla med effektiv programhantering för globala team. Med den mångsidiga 3DEXPERIENCE-plattformen får du ett system för hantering av företagsprogram som hjälper dig att standardisera vanliga affärsprocesser med anpassningsbara projektmallar.

Därefter kan ledningen genom att granska beslutspunkter i projekt och onlinepaneler få kunskap om sannolikheten för ett projekt att lyckas, och om dess risker, problem och krav. Ledningen kan också anpassa projektlanseringar efter globala portföljkrav och säkerställa att de sker enligt marknadens och kundens kriterier och kriterierna för produktlansering.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Öka insynen i produktutvecklingen
  • Effektivisera konstruktionsarbetet och korta ned cykeltiden
  • Balansera effektivt flera parallella projekt
  • Skaffa kunskaper om projektets möjligheter att lyckas med hjälp av granskningar av beslutspunkter i projektet och administrationspaneler.
  • Stöd central leveransgranskning/validering av beslutspunkt/milstolpe
  • Optimera planer för resurstilldelning med hjälp av realtidsrapporter om användning