Lean Production Run

Förbättra insyn, effektivitet och kontroll av tillverkningsprocesser inom och mellan anläggningar

Produktion enligt lean

Definiera, simulera och validera systemens arkitektur och prestanda på en plattform

Insyn, kontroll och synkronisering av produktionsprocesserna är avgörande för att uppnå hög effektivitet och kvalitet samtidigt som man minskar kostnaderna för överensstämmelse med regler, bransch och kunder. Dessutom kan möjligheten att svara på kvalitetsproblem och bristande efterlevnad mellan anläggningar påverka möjligheten att leverera produkter enligt specifikationen och i tid.

DELMIA-lösningen Produktion enligt lean ger möjlighet att hantera och synkronisera distribuerad global verksamhet, vilket hjälper till att standardisera och dela bästa metoder mellan anläggningar och samtidigt tillgodose flera tillverkningsmodeller. Den är enkel att anpassa efter olika tillverkningsmiljöer – enkla eller komplexa, små eller stora, hög eller låg volym. Som företagslösning gör den det möjligt för tillverkare att definiera, styra och optimera processer mellan olika anläggningar och funktioner, samtidigt som de kan tillgodose anläggningsspecifika expansioner.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Fler leveranser som är i tid och följer specifikationen för komplexa ordrar
  • Öka genomströmningen i anläggningen, utöka produktlinjerna och uppnå ett effektiviserat inventeringsflöde
  • Lägre risk och kostnad för överensstämmelse med ändrade regler med ett anpassningsbart ramverk som stödjer kontinuerlig förbättring
  • Snabba på problemlösningscykeln och minska kostnaderna för att åtgärda problem och potentiella risker för varumärkets rykte
  • Maximera utnyttjandet av kapitaltillgångar och förbättra verksamhetens effektivitet och enhetlig produktkvalitet