Innovation on Track

När branschstandardförbundet ProSTEP iViP och flera tyska OEM-tillverkare i fordonsbranschen arbetade fram ett initiativ för att definiera och ta itu med problem och standarder för produktdatahantering och virtuellt produktskapande, gick Dassault Systèmes med i ett tidigt skede för att vara med och skapa Code of PLM Openness.

Validering av produktprestanda

Främja innovation och spara på samma gång in tid och kostnad med validering av produktprestanda

Industrileverantörer utmanas att strömlinjeforma utveckling, cykeltider och kostnader medan de uppfyller OEM-tillverkarnas krav. Med Innovation On Track-industrilösningar får du en omfattande och integrerad plattform för virtuell simulering, analys och validering, vilket säkerställer optimala prestanda och påskyndar innovation.

Validering av produktprestanda-lösningar förser dig med integrerad 3D-simulering och analyskapacitet, vilket sparar tid, kostnad och säkerställer att produkten/erbjudandet kommer att ge optimala prestanda. Leverantörer ges möjlighet att utföra strukturella, termiska, hållbarhets- och multifysikanalyser som stämmer överens med OEM-kraven.

Viktiga höjdpunkter och fördelar

  • Digital 3D-validering minskar tiden som krävs för att marknadsföra och sparar samtidigt in på utvecklingskostnader
  • Avancerad simulering och analyskapacitet berikar utvecklingspartnerskap med OEM:er
  • Tillhandahåller åtkomst till skiftande simuleringsteknik inom industrin, inklusive Abaqus, Fe-Safe, Tosca och Isight.
  • Gör det möjligt för leverantörer att utföra strukturella, termiska, hållbarhets- och multifysikanalyser, tillsammans med parametrisk och icke-parametrisk optimering.