eMobility | Tillverkning

Standardisera, tillvarata och optimera tillverkningsprocesser genom globala fordonsprogram

 

När det gäller att ta tillvara branschtrender för massanpassning kan effektiv och flexibel tillverkning och produktion vara skillnaden mellan vinster och förluster. Med lösningarna i eMobility | Tillverkning kan du höja kvaliteten, minimera spillet och korta ned tillverknings- och maskinbearbetningsprocesser.

En centraliserad plattform för en enda informationskälla säkerställer digital kontinuitet hela vägen från konceptutveckling och -testning till avslutande validering och produktion. Få tidiga valideringar av om tillverkningen är genomförbar för bearbetning, robotteknik och sammanställningsprocesser. Standardisera, tillvarata och optimera tillverkningsprocesser genom globala fordonsprogram för att nå ut på marknaden före konkurrenterna.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Förbättrad tillverkningskvalitet och förkortade tillverknings- och sammanställningsprocesser
  • Programmering, simulering och optimering av bearbetningsprocesser
  • Säkerställd planeringskvalitet genom att sammanställningsplanerna valideras före den fysiska tillverkningen
  • Möjlighet att skapa förutsättningar för flexibel tillverkning så att du kan bedriva produktionen var som helst