eMobility | Smarta system

Uppnå snabbare iterationer mellan experter på olika områden i en enhetlig virtuell miljö

 

Så snart målen har satts upp gällande de optimala koncepten kan teamen använda sig av globalt samarbete inom en enhetlig virtuell miljö. Skapa förutsättningar för validering av konceptets genomförbarhet i ett tidigare skede utifrån affärs- och teknikkriterier, tack vare konceptuella arkitekturmodeller. Modellera, simulera och utvärdera alternativ ur flera olika perspektiv när det gäller kostnader, prestanda och total användarupplevelse.

Med lösningarna i eMobility | Smarta system kan du säkerställa att specifikationer uppfylls och optimal kvalitet erhålls innan du går vidare till fasen för detaljerad konstruktion. Teamen får snabbare och effektivare fordonsiterationer mellan experter inom olika områden i alla faser från konstruktion, simulering och analys och fram till tillverkning.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Validera konceptets genomförbarhet i ett tidigare skede utifrån affärs- och teknikkriterier med korrekta konceptuella arkitekturmodeller.
  • Modellera, simulera och utvärdera alternativa lösningar ur tvärvetenskapliga perspektiv.
  • Förbättra specifikationskvaliteten innan du fortsätter till fasen för detaljerad konstruktion.