Inspirera till kreativitet

Alla konstruktörer drabbas någon gång av idétorka. Flödet av nya idéer sinar och minsta lilla inspirationskälla är välkommen. Internet ger tillgång till ett enormt informationsutbud, vilket är anledningen till att konstruktörer tillbringar över halva arbetstiden med att finkamma webben efter nya idéer. Utan ett sätt att organisera sökresultaten kan internet dock snabbt bli en källa till kakofoni snarare än en väldirigerad idésymfoni.

Inspirera till kreativitet innebär koll på sociala media och lättillgängligt samarbete. Innovationslaboratorier kan gynna idéskapandet genom samarbete med andra områden inom företaget, i syfte att dela idéer och expertis via användargrupper och forum. Konstruktörer kan utnyttja Dashboard Intelligence för att stimulera inspirationen genom att samla alla relevanta källor och organisera informationen i tydliga kategorier som är lätta att hitta. Konstruktionsteam kan skapa moodboards de kan dela, så att alla är insatta i direktiv och riktlinjer som ges under en kort konstruktionsgenomgång. Till skillnad från konkurrerande lösningar kan konstruktörer flagga de inspirationskällor (bloggar, webbplatser …) de är mest intresserade av på panelens ”inspirationsflik”, och välja endast de avsnitt eller artiklar de vill visa med hjälp av nyckelord – endast källor som inkluderar nyckelorden visas. Intressanta idéer, artiklar och bilder kan samlas på fliken ”idéer att spara”, vilket gör det ännu snabbare och lättare att hitta information. Chefer kan också använda Inspirera till kreativitet för att hålla sig à jour med trender och aktuella ämnen i fordonsindustrin. Genom att till exempel övervaka antalet artiklar som publiceras och utvecklingen över tid kan de identifiera vilka ämnen folk är mest intresserade av.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Möjlighet att anpassa informationskällor.
  • Jämförelser av webbdata och interna data för att avgöra effekten av en kampanj (MisoData).
  • Funktion för varningar med fördefinierad frekvens (PushMail). Systemet sammanställer automatiskt informationen och informerar användaren via e-post eller textmeddelande (Dashboard of Things).
  • Möjlighet att lagra information (AutoSave) och komma åt den när som helst.