Tillverkningsteknik

Maximerar konstruktionseffektiviteten och produktiviteten inom global tillverkning i en integrerad plattform

 

Ingen omfattande leverantörslösning är komplett utan avancerad kapacitet för tillverkning och produktion. Leverantörer kan säkerställa att de levererar produkter som uppnår målen i tid med hjälp av lösningen Tillverkningsteknik för tillverknings- och monteringsprocesser samt för design och simulering av modeller och verktyg. Ligg steget före konkurrenterna och öka intäkterna genom att leverera maskinbearbetade delar snabbare.

Branschlösningarna Bid to Win ger dig ett gemensamt datalager för lagring och hantering av produktens konstruktions- och tillverkningslivscykel. Stöder flerprocesspårbarhet från start till slut för hantering av konstruktionsändringarnas inverkan, kostnad och potentiella förseningar. Bid to Win lösningarna stärker länken mellan konstruktion och tillverkning genom hela företaget samt partner, medan det på samma gång förtydligar konstruktionsändringarnas inverkan på bearbetningsprocesser. De stöder även implementering av leverantörens bästa praxis utan att hindras av geografiska eller språkmässiga barriärer.

Viktiga nyckelfunktioner och fördelar

  • Förser dig med ett gemensamt datalager för lagring och hantering av produktens design- och tillverkningslivscykel.
  • Stöder processpårbarhet från start till slut för hantering av konstruktionsändringarnas inverkan, kostnad och potentiella förseningar.
  • Stärker länken mellan design och tillverkning i det utvidgade företaget, medan det på samma gång förtydligar inverkan av designsändringar på maskinprocesser.
  • Möjliggör insamling, standardisering och återanvändning av beprövad tillverkningspraxis och företagskunskap
  • Minskar tiden för produktutvecklingscykeln och minimerar tillverkningskostnaderna
  • Stöder implementering av leverantörens bästa praxis utan att hindras av geografiska eller språkmässiga barriärer