Produktionsutveckling

Skapa och automatisera arbetsförberedelser för stålstrukturer för optimering av tillverkningen

Allteftersom dagens fartyg och plattformar blir allt större och mer sofistikerade behöver byggprocessen anpassas och utvecklas för att säkerställa att de tillverkas så effektivt som möjligt. Processplanen är en viktig komponent i tillverkningscykeln för ett fartyg eller en plattform. Den definierar i vilken ordning produkterna ska byggas, vilka uppgifter som ingår, vilka anställda och maskiner som ska användas till att utföra uppgifterna och instruktionerna som behövs för att bygga fartyget eller plattformen. Utmaningen här är att kunna validera processplanen innan verkställandet.

Optimized Production For Sea gör det möjligt att validera varje steg i processplanen, simulera verkställandet av den samt identifiera flaskhalsar och problem. Den hjälper även processtekniker att justera processplanen och optimera den för att säkerställa en effektiv produktion.

 

Med Optimized Production For Sea kan planerare använda tillverkningsdata till att utveckla processplanen med information om de jobb och uppgifter som behöver utföras, den tid det tar för var och en samt de resurser som behövs. Planerare kan också automatiskt generera interaktiva 3D-arbetsinstruktioner från processplanen för stöd av tillverkningssammanställningar.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Återanvänd standardprocessplaner och standarduppgiftsmallar
  • Generera processplaner från definierade tillverkningssammanställningar
  • Definiera och optimera processplaner och relaterade produktionsjobbeställningar
  • Definiera uppgifter och begränsningar mellan uppgifterna i en processplan
  • Maximera användningen av resurser på planeringsstadierna genom att balansera uppgifter
  • Ta fram och leverera interaktiva 3D-arbetsinstruktioner