Produktionskompetens

Samla in tillverkningskompetens på ett effektivt sätt som stöder återanvändning

Allteftersom erfarna tillverkningsplanerare och personal närmar sig pensionsåldern är det viktigt att varven samlar in den befintliga kompetensen och erfarenheten. Dessutom behöver de använda informationen på ett bättre sätt för optimering av sina produktionsprocesser. Mer specifikt måste sjöfarts- och offshoreföretag återanvända sin befintliga kompetens och tidigare produktionsplaneringserfarenhet till att reducera cykeltiden och samtidigt förbättra produktkvaliteten. Utmaningen för dem är att göra den här kompetensen tillgänglig i ett format som enkelt kan återanvändas i deras tvärdisciplinära miljö och på organisationens alla anläggningar.

 

Med Optimized Production For Sea kan skeppsbyggare skapa processmallar som beskriver de olika aktiviteterna och hur de utförs. Mallarna kan sedan återanvändas för varje nytt skeppsbyggprojekt. Genom att säkerställa att företagets standarder bäddas in i tillverkningsplaneringen behöver produktionsplanerare inte längre börja om från början, vilket sparar avsevärda mängder förberedelsetid och pengar. Företag kan definiera de typer av maskiner som finns tillgängliga på varvet med egenskaper och produktionskapacitet så att planerare kan välja rätt utrustning för en viss uppgift. De kan också anpassa mallar genom att lägga till attribut för den egna utrustningen. Dessutom kan varven bädda in företagskompetens i form av regler för att säkerställa att produktionsplaneringen sker i enlighet med företagets önskemål, riktlinjer och konventioner.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Samla in företagsspecifika data och optimera tillverkningsprocesser
  • Samla effektivt in kompetens och befintlig produktionsplaneringserfarenhet för användning och återanvändning
  • Definiera inbäddade affärsregler för optimering av tillverkningsprocessen
  • Definiera resurser och funktionalitet för varvutrustning
  • Hantera tillverkningssammanställningar, processplaner och ritningsmallar