Utformning av rör- och VVS-dragning

Skapa rör- och VVS-system, utveckla 3D-konstruktioner som garanterar integrering och synkronisering

För dagens sofistikerade skepp och plattformar är system för rördragning och VVS en mycket viktig del av konstruktionen. För de här disciplinerna behöver tekniker definiera och validera systemdefinitionen tidigt i processen, med detaljerade redogörelser för regelverk och företagsregler. När systemen har definierats och validerats utvecklar designers en 3D-modell för att stötta dem. Genom hela processen är det viktigt att informationen om rördragning och VVS är väl integrerad med de övriga teknikdisciplinerna, för att säkerställa koordinering och att potentiella konflikter undviks så att kostsamma omarbetningar och förseningar kan undvikas.

Med Designed For Sea kan tekniker och konstruktörer definiera, simulera, analysera och validera rör- och VVS-system för att kvalitetssäkra konstruktionen av skeppet eller plattformen.

Med Designed For Sea kan vätskeingenjörer enkelt definiera och hantera schematiska diagram för rördragning och VVS, med integrerade designregler och kataloger för att garantera efterlevnad med materialspecifikationer och regelverksnormer. Dessa diagram används sedan för att driva utrustningsarrangemang och layout för 3D-systemet, för att effektivt dokumentera och hantera de utrymmen som behövs och undvika designkonflikter med andra discipliner.

Iakttagande av konstruktionsavsikten är central; den återger kundkraven och konstruktionskriterierna. I Designed For Sea hanteras konstruktionsavsikten under det grundläggande 2D- och 3D-arbetet med rör och VVS. På så sätt kan en specifikationsdriven komponentutformning genereras och synkroniseras. Med Designed For Sea garanteras att konstruktionen integreras mellan logisk och fysisk design, så att tekniker snabbt och enkelt kan kontrollera konstruktionens integritet och att den uppfyller kundens krav. Med inbäddade kunskapsregler, standardmallar och konstruktionsspecifikationer går det att dynamiskt validera konstruktionen och se till att standarder för klassificering och regelverk följs.

Med Designed For Sea kan du generera specifika ritningar för rör- och VVS-dragning, till exempel installations- och konstruktionsritningar. När 3D-designen ändras kan tekniker automatiskt propagera ändringarna från 3D-designen till de genererade ritningarna, vilket kan förbättra kvaliteten och hjälpa till att sänka kostnaderna betydligt.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Definiera tekniska specifikationer för rör- och VVS-dragning för att underlätta valet av komponenter och säkerställa systemens integritet
  • Utveckla P&ID-diagram (Piping and instrumentation diagram) och VVS-diagram
  • Definiera arrangemang och layout för 3D-system
  • Skapa och synkronisera detaljerad design med logisk design
  • Validera, analysera och simulera dragning av rör och VVS-system
  • Generera automatiskt ritningar för rör och VVS, t.ex. ritningar för installation och konstruktion