Strukturkonstruktion

Utveckla och validera utformning av stålstrukturer och generera detaljer automatiskt Byggnadsingenjörer fokuserar på den strukturella integriteten för hela skepp eller plattformar, och säkerställer samtidigt att kundernas krav uppfylls. Det här innebär att stålstrukturer i stor skala behöver styras och hanteras. I Designed For Sea får du en berövad, högeffektiv och skalbar lösning som hjälper byggnadsingenjörer att definiera, simulera och validera hela utformningen av skepp och offshoreplattformar, samtidigt som krav på teknikbudget, material, regelverk och klassificeringar efterlevs. I Designed For Sea får byggnadsingenjörer en lösning som är särskilt utformad för konstruktion inom sjöfartsindustrin. Det blir enkelt att utforma den inledande layouten och skapa strukturelement som skott, däck och uppstyvande sektioner. Designed For Sea tillhandahåller effektiv strukturanalys, viktanalys, tidig utrymmesinfångning och materialplanering, allt hanterat via standardkataloger och företagsdefinierade regler och konventioner kring utformning. Designed For Sea har en unik, avancerad och ändå användarvänlig 3D-simulering som hjälper användaren att snabbt utföra den strukturanalys som behövs, samt att validera och identifiera eventuella problem i utformningen.

Konstruktionsavsikten registreras redan när den grundläggande formen definieras, vilket gör det möjligt att generera och synkronisera detaljkonstruktionen. Möjligheten att generera utformningen på detaljnivå med hjälp av fördefinierade standarder och regler, och att det går så enkelt att propagera ändringar genom utformningsprocessen, minimerar felen och höjer kvaliteten.

Det går att automatiskt generera de ritningar som behövs för klassificering och rapporter. Ritningarna från 3D-utformningen gör att processerna med att modifiera och synkronisera blir mycket effektiva.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Utveckla stora strukturella system med högsta konstruktionsklass för hela fartyg eller plattformar
  • Analysera och validera konstruktionen snabbt och enkelt med integrerad 3D-simulering
  • Säkerställ efterlevnad med såväl kundkrav som material- och regelverksnormer
  • Hantera konstruktionsavsikten så att detaljutformning och synkronisering kan genereras automatiskt när förändringar inträffar
  • Styr utvecklingsändringar så att kostsamma omarbetningar och fördröjningar minimeras
  • Skapa klassificeringsritningar och rapporter