Elektrisk konstruktion

Skapa elektriska system, definiera kabeldragningar och dra kablarna enligt regler

När ett fartyg eller en plattform designas är det viktigt att kunna definiera elsystem som uppfyller krav, standarder och föreskrifter samtidigt som man säkerställer designens integritet och löser eventuella konflikter med annan teknik i ett mycket tidigt skede i designprocessen. Den enorma mängden kablar måste dras på ett optimalt sätt. Dragna kablar måste stöttas så att de är stabila och säkra.

Med Designed For Seakan elsystemtekniker definiera, simulera, analysera och validera den grundläggande designen för integrerade elsystem för ett helt fartyg eller en havsbaserad plattform.

Med Designed For Seakan eltekniker enkelt definiera och modifiera specifikationsdrivna 2D-schematiska diagram för de övriga system som behövs. Dessa används sedan för att driva utrustningsarrangemanget och layouten för 3D-kabelvägarna. Eltekniker kan effektivt identifiera och reservera utrymme för att undvika konflikter med andra ingenjörsdiscipliner längre fram, och därmed undvika kostsamma omarbetningar och förseningar. Med Designed For Sea kan tekniker dra kablarna till den elektriska utrustningen via kabelnätverket som sträcker sig över hela skeppet eller plattformen, samtidigt som dragningsreglerna och budgeten respekteras. Teknikerna kan dessutom utforma övriga aspekter, som hängare, som är beroende av hur kablarna dras.

Kataloger, standarder och inbäddade designregler samt material och designspecifikationer gör det möjligt att dynamiskt validera designen för alla de olika komponenterna gällande krav, föreskrifter och tekniska budgetar i ett tidigt skede.

Konstruktionsavsikten hanteras sömlöst under grundläggande utformning av elsystem i 2D och 3D, vilket möjliggör snabbare generering av detaljerad design och synkronisering.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Ta fram elektriska diagram
  • Definiera 3D-arrangemang och systemlayout för att undvika potentiella konflikter med andra tekniker i efterföljande led
  • Skapa och synkronisera detaljerad design från grundläggande design
  • Definiera och dra kablar för alla relaterade elektriska system
  • Validera, analysera och simulera elektriska system

<div/>