Virtuell produktutveckling

Skeppsmaskinteknik är en tvärvetenskaplig sektor som kräver hög samverkan. Att samordna denna teknik är en krävande uppgift eftersom trycket ökar för att svara mot mer komplexa konstruktionskrav. Pågående tekniska ändringar - särskilt i fall där det finns flera konfigurationer - gör det svårt att ha materiallistor och annan produktdata uppdaterad och synkroniserad i hela företaget och över produktlivscykeln.

Skeppsvarv, tekniska konsulter och leverantörer vänder sig till Dassault Systèmes (DS) för att hantera både tekniska uppgifter och de samordningsuppgifter som är kopplade till dem. Dessa uppgifter börjar med tidig projektspecifikation och går vidare till den initiala konstruktionsplaneringen. DS PLM-lösning tillhandahåller en enda databas för all data, från produktspecifikationer till tillverkningskrav, så att man får åtkomst till all data på ett säkert sätt och i realtid över hela företaget eller försörjningskedjan. Projektdata som kommer från olika yrkesgrenar - skrovstruktur, flödesteknik, elektricitet, maskinteknik osv. - samlas i en enhetlig produktdefinition och möjliggör på så vis samtidigt tekniskt utförande och snabb konstruktionsvalidering.

Funktionen PLM-konfigurationshantering, som utformats genom intensivt forsknings- och utvecklingsarbete i olika industrier, gör det möjligt för företagen att hantera olika konstruktionsoptioner för ett enda fartyg och återanvända konstruktionsdata i olika projekt. Om ändringarna sammankopplas med arbetsflöde och delade kataloger, kan de omedelbart vidarebefordras till berörda personer och avdelningar. I motsats till traditionella PDM-system, kan produktstrukturer, virtuella prototyper och materiallistor göras tillgängliga för konstruktionsplanerarna eller kunderna innan man är färdig med konstruktionen, och som ger värdefull insikt i pågående projektutveckling och ger konstruktionsplanerarna ett bra utgångsläge.

DS lösning för Virtuell produktutveckling inom skeppsbyggeri inkluderar även funktioner som utvecklats särskilt för de unika behoven inom varvsindustrin. Baserad på ett väldefinierat arbetsflöde till exempel, finns det en process för att automatiskt identifiera stötar i skrovet, som kan lösas genom att där göra genomföringar för rör, elkablar, värme- och luftkonditioneringssystem. Den här avancerade typen av hantering erbjuder ett flexibelt sätt att automatisera tvärvetenskapliga tekniker och eliminerar fel i sista minuten som så ofta uppstår med pappersbaserade eller liknande system.

Eftersom olika företag ofta ingår i projekten, är det nödvändigt att kunna använda olika  CAD-system.  Stöd för flera CAD-system är inbyggt i våra lösningar så att användare fritt kan granska och utbyta data medan man spårar ändringar och konfigurationer i de olika CAD-systemen. Dessa funktioner finns tillgängliga för ett stort antal mekaniska CAD-system, inklusive  CATIA, PTC, UGS, AutoCAD, samt för specialprogramvara för varvsindustrin som till exempel AVEVA Tribon.

Lösningen Virtuell produktutveckling omfattar:

  • Hantering av konstruktionsändringar och konfigurationer
  • Hantering av arbetsflöde
  • Materiallistor
  • Hantering av genomföringar och stötar
  • Informationsflöde för användare, arbetsgrupper och företag
  • Produktstruktur och arbetsfördelning
  • Samarbete mellan olika anläggningar
  • Hantering av flera CAD-system
  • Kataloghantering

Samverkande teknik hjälper ingenjörerna att spara tid under förberedelserna, tillverkningen och konstruktionen av alla tekniska system medan båtens metallstruktur parallellt monteras på varvet.

William Pegram Managing Director, Isonaval