Hamnförvaltning

Allt eftersom kraven på gruvindustrins infrastruktur ökar blir optimering högsta prioritet för hamnar och terminaler med kunder i gruvindustrin. Hamnförvaltning ger dig och din planeringsavdelning de verktyg och relevanta data som krävs för att utnyttja din anläggning maximalt. Med lösningen får du insyn i alla aspekter av verksamheten och kan generera planer som återspeglar, och kan anpassas till, föränderliga marknadsförhållanden.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Bestäm tidsåtgången för varvsarbeten baserat på realtidsdata från varvsmaskiner, lager och fartyg.
  • Planera in rutinunderhåll samt förbered för och minimera effekten av oplanerat underhåll.
  • Hantera komplexa sjöfartsbegränsningar som tidvatteneffekt, tillgång till bogserbåtar och fartygspersonal samt kajplatskapacitet.
  • Inrätta lager och koordinera med logistikleverantörer för att bestämma och sedan optimera kapaciteten.
  • Åtgärda flaskhalsar och maximera genomströmningen i järnvägskorridoren.