Perfect Mine & Plant

Arbetsplanering är en samarbetsplattform för driftshantering inom gruvindustrin. Planerings-, produktions- och underhållspersonal får möjlighet att fatta mer välinformerade och snabbare beslut så att verksamheten hålls igång på optimala prestandanivåer.

Verksamhetsmodellering och -simulering

Verksamhetsmodellering och -simulering hjälper dig att skapa en kultur av kontinuerlig förbättring genom inbyggda simuleringar som testar förbättringsidéer. Lösningen ger ett bättre samarbete genom att involvera en bredare grupp intressenter, vilket underlättar införandet av nya element.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Den stabila modellerings- och simuleringsfunktionen samlar stora informationskällor i en helintegrerad och optimerad gruvdriftsplan som kan användas för körbara gruvscheman på stora och komplexa anläggningar.
  • ”Vad händer om”-scenarier hjälper dig att optimera sektioner i leverantörskedjan för att validera förbättringsidéer innan de verkställs så att du kan begränsa kostnaderna.
  • Simuleringsresultaten kan enkelt delas tack vare förbättrade samarbetsfunktioner, något som även ger mer insyn i beslutsprocesserna.