Perfect Mine & Plant

Arbetsplanering är en samarbetsplattform för driftshantering inom gruvindustrin. Planerings-, produktions- och underhållspersonal får möjlighet att fatta mer välinformerade och snabbare beslut så att verksamheten hålls igång på optimala prestandanivåer.

Produktionshantering

Produktionshantering ger ökad trygghet i att gruvverksamheten kan nå produktionsmål, hantera kostnader och förbättra effektiviteten och därmed hålla löftena till de berörda parterna. Produktionshantering tillhandahåller aktuell information för att ge bättre inblick i produktionsprocesserna och koordinationen av material.

Produktionshantering använder dataanalys i realtid för att säkerställa överensstämmelse med planen och därmed göra driftsprocesserna i gruvan stabila.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Säkerställ att verksamheten uppnår produktionsmålen.
  • God insyn i och realtidsanalys av produktionssstegen ger ökad produktivitet och effektivitet och överensstämmelse med planerna.
  • Grundlig inblick i mängd och kvalitet på material som finns till hands.
  • Nedbrytning av informationsbarriärerna tack vare centraliserade data och information som kan nås när som helst, var som helst.
  • Överbrygga gapet mellan IT och driftsteknik för att uppnå god huvuddatahantering.