Verksamhetsplanering

Adaptiv planering samt program- och processhantering

 

Med Natural Resources Business Excellence kan du hantera och effektivisera den komplexa processen för årlig verksamhetsplanering i en samarbetsmiljö som förser alla interna och externa intressenter med den senaste informationen. Du använder en enda källa till information och en integrerad huvudplan för utformning, produktutveckling, upphandling, konstruktion och drift. Det ger en suverän förmåga att hantera omfattning, kostnader och scheman.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Integrerad huvudplan för optimerad projekt- och programplanering
  • Projektsamarbete och resurstilldelning på 3DEXPERIENCE-plattformen
  • Hantera risker och bedöm hur förändringar inverkar på leveransobjekten
  • Multiprojektplattform för kontinuerlig förbättring och regelefterlevnad
  • Skalbarhet och integrering med tredjepartssystem