Lean Mine Construction

Arbetspaket för gruvindustrin tillhandahåller digital produktutveckling – från planering till utförande – och möjliggör hantering av stora datamängder, inklusive alla projektkrav och -ändringar. Global tillgång till uppdaterad information innebär mindre omarbetningar, kortare produktutvecklingsprocesser och enklare riskidentifiering.

Virtuella simuleringar inom gruvkonstruktion

Virtuella simuleringar inom gruvkonstruktion möjliggör validering av projektplanen innan konstruktionsarbetet inleds. Detta i kombination med optimering av konstruktionssekvensen, baserat på korrekta modeller av infrastrukturen och anläggningen, bidrar till att projekt levereras i tid och inom budget. Potentiella hälso-, säkerhets- och miljöproblem hanteras med 4D-simuleringsverktyg som ökar möjligheterna att bedöma effekter och risker.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Innovationsverksamheten i byggbranschen underlättas genom samarbete, planering och projektgenomföranden i 3D med 3DEXPERIENCE®-plattformen.
  • Säkerheten kan förbättras med ”mänsklig” simulering och detaljerad ergonomisk analys
  • Kontinuerliga förbättringar möjliggörs genom dokumentation och återanvändning av bästa praxis inom byggbranschen.
  • Infrastruktur- och anläggningskonstruktioner som integreras med projektplanen och inköpsschemat gör att projekt lättare kan genomföras enligt planen.