Life Science

Förbättra patienterfarenheten och den organisationella kvaliteten

Innovationen har alltid utgjort spjutspetsen inom livsvetenskaperna, men det räcker inte med endast innovation för att förbättra livskvaliteten för patienterna. Företagen inom den här sektorn måste arbeta felfritt och behärska de komplexa relationer som finns mellan produktinnovation, kvalitetsgaranti och regelöverensstämmelse. Dessutom befinner sig industrin under ett ökat tryck för att minska kostnader så att alla har åtkomst till innovativa behandlingar till ett rimligt pris.

Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar för livsvetenskaper handlar om att ge produkter liv - att ansluta innovativa virtuella 3D-konstruktioner till patienter, läkare och andra institutioner för forskning, liksom regleringsmyndigheter och sjukvårdskliniker. Från koncept till patient, skapar och optimerar läkermedelstillverkare en formulerad produkt, inhämtar regelmässiga auktoriseringar och hanterar leveransen av läkemedlen till konsumenterna. På samma sätt kan företag som tillverkar medicinsk utrustning skapa och hantera en konstruktion, validera den tillsammans med regleringsmyndigheterna och sedan tillhandahålla utbildning och behandling till läkare och patienter med hjälp av en virtuell 3D-värld.

Vår målsättning är att stödja livsvetenskapsindustrins patientcentrerade strategi. Med hjälp av våra dedikerade 3DEXPERIENCE-lösningar förbättrar företagen patientvården liksom åtkomsten av hälsovårdslösningar världen över.

Jean Colombel Vice-VD, Livsvetenskaper