License to Cure for Medical Device

Snabba upp leveransen av innovativa, säkra medicinska enheter med fullständig efterlevnad av regelverk

Produktutveckling

Fokusera på viktiga resurser

Kvalitet och tid-till-marknaden är konkurrerande prioriteringar i den medicintekniska branschen och måste förvaltas väl genom en noggrann process i syfte att minska riskerna med efterlevnad av regelverk.


Projekt- och programhantering är särskilt användbart för att tillhandahålla struktur och fokus i de olika designfaserna. Får dessutom hela organisation tidig insyn i produktens egenskaper bidrar det till att säkerställa att stöd från regelverk och marknadsföringsgrupper vid förberedelse av ansökan om FDA-godkännande för kommersialisering och övervakningsaktiviteter på eftermarknaden.


License to Cure for Medical Device tillhandahåller avancerade projekthanteringsfunktioner för medicinteknikföretag för institutionalisering av bästa arbetsmetoder i genomförandet av nya produktintroduktionsprojekt. Det gör det möjligt att samordna projektaktiviteter och leverabler för att säkerställa förverkligandet av designkontrolleverabler och automatiskt fylla i den resulterande DHF-filen (Design History File). Projektledare förses med mallaktiviteter och checklistor för leverabler för att se till att standardförfaranden följs och införlivas i projektet. Avancerade visuella projektspårningsrapporter inom 3DEXPERIENCE®-plattformen bidrar också till att maximera insyn och kontroll av hanteringen för att korta tiden till marknaden, undvika efterlevnadsrisker och förbättra verksamheten.

Viktiga fördelar

  • Spara tid och minska risker rörande efterlevnad genom att utnyttja en global strategi för produktutveckling som länkar samman alla delar av organisationen för full insyn i all produktrelaterad information
  • Tilldela rätt mängd tid och resurser till varje fas av utvecklingscykeln med realtidssamarbete
  • Övergripande konsekvens och fullständig DHF-spårbarhet
  • Omedelbar realtidsåtkomst till all produktinformation för konsekvensanalys
  • Organisera och hantera ett företags produktportfölj och genomför utvecklingsprojekt för planering och införande av framtida produkter
  • Realtidsåtkomst till rätt produktinformation för varje undersökning (t.ex. klagomål och analys av ändringsinverkan)

Genom att utnyttja 3DEXPERIENCE-plattformen som kombinerar teknik, kvalitet och regelverksefterlevnad i affärsprocesser har vi rört oss närmare mot att bli våra kunders föredragna FoU- och tillverkningscenter.

Lim HN Olympus Technologies Singapore