License to Cure for Medical Device

Snabba upp leveransen av innovativa, säkra medicinska enheter med fullständig efterlevnad av regelverk

Huvudregister

Företag som inte införlivar ett heltäckande kvalitetsprocessystem under hela produktens livscykel löper större risk att drabbas av regelverksöverträdelser, kostnadsöverskridningar och förseningar. Många risker med efterlevnad av regelverk beror på spårbarhetsluckor från äldre pappersbaserade system, arkiverade elektroniska dokument eller att olika team använder olika versioner av programvara. Samarbete mellan utvecklings- och tillverkningsteam är nyckeln till att ta fram högkvalitativa produkter. De måste arbeta nära tillsammans i projektets tidiga skede.


Licensed to Cure for Medical Device bidrar till att förbättra tvärfunktionell design- och tillverkningssamarbete genom delning av vyer av gemensamma utvecklings- och planeringsaktiviteter. Det hjälper till att snabbt godkänna komplexa förändringar och utvärdera förbättringar i olika ändringsprocesser.


3DEXPERIENCE®-plattformen gör det möjligt för utvecklings- och tillverkningsansvariga att fatta mer informerade designbeslut vilket minskar datainmatningstiden och antalet tillverkningsfel och gör det lätt att hitta uppdaterad materialförteckningsinformation.

Viktiga fördelar

  • Tidigt samarbete mellan utvecklings- och tillverkningsavdelningarna i den inledande produktdesignen snabbar upp ändringsprocessen
  • Tvärdisciplinärt samarbete mellan olika team rörande den senaste produktinformationen
  • Bättre regelefterlevnad – undvika risken för fel, mindre tid
  • Robust CAPA-stöd och stöd för alla berörda produktlinjer
  • Användning och återanvändning av intellektuell egendom för produktstruktur