License to Cure for BioPharma

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices libero non sem molestie tempor.

Kvalitetshantering

Gör att läkemedels- och bioteknikföretag kan integrera användningen av kvalitetshanteringssystem globalt över företaget, vilket främjar överensstämmelse med GxP.

 

Även om det finns stabila kvalitetshanteringssystem (QMS) på plats kan läkemedels- och bioteknikföretag stöta på oförutsedda risker som minskar effektiviteten och överensstämmelsen i deras system. Det gäller särskilt när man står inför utmaningen att kontrollera förändringar mellan anläggningar i ett globalt företag, och svara inför granskare och inspektörer på ett konsekvent sätt mellan anläggningarna.

Kvalitetshantering är utformad för den starkt reglerade biovetenskapsmiljön och ger en heltäckande hantering av dokument och kvalitetsprocesser. Med kvalitetshantering kan data fångas upp, granskas, behandlas och godkännas genom ett gränssnitt som fungerar som en enda åtkomstpunkt för företagets innehåll.

Kvalitetshantering tillhandahåller flera fördelar som hjälper läkemedels- och bioteknikföretag att integrera och anta sina kvalitetshanteringssystem över den globala verksamheten. Kvalitetshantering ger åtkomst till QMS-dokument och data var som helst, med fullständig spårbarhet i alla processer. Med säker, granskad delning av data kan företagen uppvisa efterlevnad av kvalitetsprocesser och minska antalet återkallade produkter.

Med kvalitetshantering kan företagen förbättra avkastningen, minska antalet problem och minimera antalet återkallade produkter, och därmed förbättra både kvaliteten och kvalitetsprocesserna som krävs för att minska riskerna.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Hantera en enda källa för data och dokumentation
  • Visa upp efterlevnad av kvalitetsprocesser
  • Få bättre avkastning och färre problem
  • Eliminerar återkallningar
  • Säker åtkomst var som helst till dokument och data för kvalitetshanteringssystem
  • Fullständig spårbarhet för alla processer
  • Säker, granskad delning av data med tredje part
  • Hantera CAPA och avvikelseminskning