Designed to Cure

Förkorta tiden till marknadslansering för nya läkemedel med hjälp av virtuell design

Leverans av behandlingslösningar

Förutse läkemedlets effekt för att optimera tillverkningen och leveransen

 

Det finns många utmaningar inom läkemedelsutveckling. Fysiska tester begränsas av de mycket små mängderna nya aktiva substanser som skapas initialt. Myndigheter kräver maximal kunskap om substansens effekt – kallat kvalitet-genom-design. Misslyckanden sent i processen, vid klinisk utveckling och tillverkning, är dyra.

Molekylär modellering kan användas för att maximera förståelsen för hur en aktiv substans kommer att bete sig senare i processen, och det minskar mängden aktiv substans som behövs i testerna. Användningsområden för läkemedelsbiologi är potentiella egenskaper gällande aggregering, viskositet och löslighet för substanser med små molekyler och tillväxtmorfologi och mekaniska egenskaper för kristalliserade och amorfa solida former. Genom att använda nedströmstillverkningsdata och specifikationer tillhandahålls förståelse för hur substansen fungerar och kriterierna för kvalitet-genom-design uppfylls.

Genom att förutse egenskaper som är viktiga under tillverkningen kan optimala parametrar för fysiska experiment utformas, och dessutom kan silico-experiment kombineras med fysiska experiment, så att utvecklingen täcker alla aspekter och framtagningen av potentiella kandidater går snabbare.

Viktiga funktioner och fördelar

Kund- och konsumentvärden:

  • Integrera metoder för kvalitet-genom-design för att uppfylla regelverk
  • Öka mängden lyckade kliniska tester
  • Öka effektiviteten i läkemedelsutvecklingen
  • Utforska nya potentiella leveransmetoder för solid form snabbt
  • Välj optimala plattformar för flytande form för läkemedelsbiologi