My Store

Fatta välgrundade beslut om sortiment och butikslayout på ett tidigt stadium

Butikslayout

En visuellt spännande butikslayout har en positiv inverkan på kunderna. De ser vad du vill att de ska se, från den stund de går in i butiken. Detta kräver en noggrann planering av butiksupplevelsen från början till slut.

Med Butikslayout kan återförsäljare presentera den framtida butiken med siktlinjer, pelare, hyllor, väggfasta objekt och trappor så att intrycket blir så komplett som möjligt. Butiksplanläggare kan öka realismen genom att rita upp ett område, en hel våning eller användning av hörn i kombination med belysningseffekter. Butikslayouten utformas som en funktion av de tillgängliga ytorna. Hyllor och andra väggfasta objekt kan anpassas till kundernas shoppingmönster och de resultat som varumärkets representanter eller återförsäljaren förväntar sig. Tillfälliga zoner för särskilda evenemang eller helger kan enkelt integreras och visas intill den aktuella butikslayouten.

Butikslayout

Viktiga funktioner

  • Implementera butikslayoutstrategier och ge rekommendationer till lokala intressenter
  • Optimera verksamhet och produkt- och hyllhantering
  • Optimera golvlayouten, inredningen och olika zoner tills du har skapat shoppingupplevelsen som du eftersträvar