My Product Portfolio

My Product Portfolio är en branschlösning med vilken du kan skapa innovativa konsumtionsvaror

Min produkthantering

Min produkthantering

All information finns alltid nära tillhands för alla inblandade.

 

My Product Portfolio har funktioner för produkthantering så att du kan hantera all produkt- och projektinformation genom hela utvecklingsarbetet. Specifikationer och krav, materialförteckningar, scheman, resursallokering och budgetar hanteras och delas med alla inblandade i en säker miljö. Företag kan hantera processen för leverantörsofferter och välja det mest konkurrenskraftiga erbjudandet. De får kraftfull konfigurationshantering för effektiv hantering av produktvariationer för olika kundbehov.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Samla alla produktutvecklingsdata i en enda datakälla
  • Skapa och kommunicera specifikationen för produktens konstruktion till resten av företaget
  • Hantera projektplaneringsinformation med resurser och milstolpar för steg och beslutspunkter
  • Samla alla immateriella rättigheter för tvärdisciplinär konstruktion i en enda materialförteckning för verksamheten
  • Implementera konfigurationshantering för produktvarianter
  • Hantera behandlingen av leverantörsanbud