My Operations

Banbrytande affärsutveckling genom intelligent planering

Planering av leveranskedjan

Förbättra marginalerna med effektiva verksamhetsfunktioner och matcha kapaciteten med försäljningsprognoser

På dagens flyktiga marknad måste beslutsfattare inom konsumentprodukter och detaljhandel stärka kontrollen över leveranskedjan, så att de snabbt kan reagera på förändringar i efterfrågan och trender. De måste utvärdera effekten deras beslut har på leveranskedjan och de slutliga kostnaderna. Behöver företaget omstrukturera leveranskedjan eller optimera produktvariationen för att maximera vinsten? Bör företaget investera i ny anläggningsutrusning eller ej? För att kunna besvara de här frågorna måste tillverkarna ha bättre insyn i leveranskedjans lager och exaktare kontroll över lagernivåerna.

Med Planering av leveranskedjan i My Operations kan beslutsfattare avgöra om de ska lyckas uppfylla efterfrågan, eftersom de har kunskap om kapaciteten hos alla delar av leveranskedjan. Med Planering av leveranskedjan lyfts kundorder som inte kan fullgöras med leveranskedjans nuvarande status fram utifrån nyckeltal och tänkbara scenarier. Det gör att företagen kan göra nödvändiga justeringar i god tid. Med Planering av leveranskedjan analyseras effekten på vinst och total försäljning av föreslagna ändringar innan de verkligen införs. Återförsäljare och varumärken kan granska leveranskedjans kapacitet och upptäcka flaskhalsar som skulle kunna hindra dem från att uppfylla sina löften.

Planering av leveranskedjan