Designkopplingar

Låt kreativa designers arbeta i sin naturliga miljö och integrera resultaten i värdekedjan

 

Designkopplingar ger teamen för kreativ design och teknisk konstruktion friheten att arbeta med de konstruktionsverktyg de föredrar, vilket ökar användarförankring och produktivitet. Tack vare kraftfull och smidig integrering med Adobe Illustrator® kan de utnyttja fördelarna med centraliserade bibliotek för bland annat färger, material, dekor, nyanser, etiketter med mera direkt i Adobe®. Ritytor och lager kan sparas direkt i produkter och platshållare, eller användas för att skapa nya. Designers kan till och med påbörja sammanställningen av materialförteckningen i sin välbekanta designmiljö – och till fullo utnyttja PLM-lösningens funktioner för versionskontroll och samarbete. Dra nytta av kopplingar till flera CAD-program för bättre integrering av resultat i värdekedjan.

Med Designkopplingar får dina designers mer stöd i sin kreativa process. Dessutom möjliggör den bättre tidig insyn och samarbete med utökade team inom produktutveckling och inköp.

 

Viktiga funktioner och fördelar

  • Alla designversioner sparas, vilket skapar en tydlig historik.
  • Tidigare versioner kan återaktiveras så att du undviker omarbetningar och förspilld tid. Milstolpar i arbetsflödet kan generera ändringsmeddelanden om designuppdateringar, för att hålla alla team informerade.
  • Material, färger, dekor, nyanser och annat från ENOVIA:s bibliotek kan användas direkt i Adobe-miljön.
  • Tiden som läggs på informationssökning och dubbel datainmatning minskar med 40–75 %.
  • Den värdefulla tiden kan användas för att skapa bättre produkter, utveckla produktionslinjen och samarbeta med inköpsavdelning och leverantörer för att förbättra kostnader och leveranser.