Produktkonstruktion och utveckling

Förbättrar konstruktionen av tillverkade delar - gjutna, smidda, maskinbearbetade, samt kompositdelar.

Att balansera ökande komplexitet med ökad prestanda och kvalitetskrav är en utmaning som ligger i centrum för produktutvecklingsprocessen. Virtuella prototyper gör det möjligt för produktutvecklarna att definiera en produkt inom ramen för sin verkliga användning för att analysera dess beteende, och på ett tidigt stadium få insikt om nyckelfaktorer som bestämmer dess kvalitet och prestanda.

Dassault Systèmes lösning Product design and development stöder konstruktionen av maskintillverkade, gjutna, stöpta, smidda, maskinbearbetade och sammansatta delar. Vår kraftfulla specifikationsorienterade modelleringsmetod bidrar till effektivt samarbete mellan formgivare och konstruktörer av den mekaniska formen, medan vår funktionella modelleringsfunktion främjar produktivitet och flexibilitet. Vi tillhandahåller de bästa verktygen för formgivare inom olika industriella områden för en exakt virtuell produktdefinition så att eventuella konstruktionsfel kan upptäckas så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen. Den ursprungliga integrationen av Dassault Systèmes tillämpningar för konstruktion, simulering och tillverkning gör det möjligt för olika ingenjörsgrupper att optimera produktkonstruktionen för kvalitet och prestanda, samtidigt som man påskyndar produktutvecklingsprocessen.

En av de stora utmaningarna i processen produktkonstruktion-tillverkning ligger i att säkerställa att delarna som konstruerats är lämpliga för tillverkning. Konstruktörerna måste ha åtkomst till omedelbar tillverkningsinformation för att förebygga konstruktionsfel och överträdelse av tillverkningsregler som annars skulle resultera i högre projektkostnader och förseningar. Med våra avancerade kunskapshanteringsfunktioner samlas tillverkningsspecifikationer in och integreras i intelligenta mallar och introduceras tidigt i konstruktionsprocessen. Man tar automatiskt hänsyn till tillverkningsdata i konstruktionen av  delar i plåt eller plast till exempel, vilket påskyndar konstruktionen och förhindrar konstruktionsändringar på ett sent stadium i processen. Detta gör det möjligt för konstruktörer att undersöka ett stort urval av konceptuella konstruktionsförslag samtidigt som man integrerar tekniska krav längre fram i processen. 

Starka sidor opch fördelar:

 • Konstruktion av gjutna delar och simulering av formsprutning med plast
 • Plåtkonstruktion
 • Konstruktion av maskinbearbetade delar
 • Konstruktion av sammansatta delar
 • Elektrisk formgivning
 • Utplattning
 • Utformning av gravyr och etiketter
 • Förpackningskonstruktion (besök också vår webbplats för förpackade konsumtionsvaror)
 • Fördjupad granskning av den virtuella produkten och virtuell verklighet
 • Återanvändning av tidigare konstruktioner och programvara för kunskapshantering
 • Ritningar, teknisk konstruktion och publicering av tekniska handböcker
 • Varuprovshantering

Vi insåg snabbt att PLM-lösningar från Dassault Systèmes på ett mycket enkelt sätt kunde lösa alla de grundläggande problem vi stötte på inom våra produktinnovationsprocesser.

Tao Li Verkställande direktör EBOHR Watch