Leverantörskvalitets- och försörjningshantering

Täcker alla aspekter av produktionshanteringen av konsumtionsvaror

Inom alla konsumtionsvaruindustrier fortsätter mervärdet som skapas i leverantörskedjan procentuellt sett att öka. Globaliseringen kräver en produktutvecklingsplattform som kan hantera komplexiteten av ett globalt utspritt ekosystem. Med direkt material och tekniska produkter som representerar mer än 50 % av ett företags utgifter, innebär det stora fördelar att kunna engagera värdekedjemedlemmar på ett tidigt stadium i processen.

Dassault Systèmes lösning Consumer Goods Supplier Quality and Sourcing Management har utformats för att täcka hela spektret av hanteringen av ekosystemet för materialförsörjningen inom denna sektor. Med vår lösning kan produktutvecklarna och kvalitetshanterarna ge sina leverantörer åtkomst i realtid till relevant produktinformation, vilket gör att de integreras i det tidiga konstruktionssamarbetet samt i processerna för kvalitetshantering och utförande. Leverantörerna har tilldelats ansvar relaterat till specifika produktkomponenter och material, vilket gör det möjligt för flera leverantörer att samarbeta  på samma produkt med olika insyns- och åtkomstmöjligheter. Produktkvalitetsscheman kan tilldelas samtidigt, för att säkerställa att leverantörerna följer standardiserade förbättrings- och planeringsmetodologier och bra rutiner.

Leverantörernas prestationer följs upp med hjälp av utvärderingskort med statistik över nyckelindikatorer för prestationer för anläggningar, certifieringar och leverantörskapacitet. Som ett resultat av detta kan utvecklingsplanen göras tillsammans med leverantörerna för att maximera värdet av strategiska relationer. Detta gör det möjligt att fortsatt förbättra processerna och ansvarsöverföringarna mellan OEM-företag, leverantörer, distributörer och andra viktiga intressenter i försörjningskedjan.

Företagen kan minska driftskostnaderna och förbättra vinstmarginalerna genom att dra nytta av materiallistor, specifikationer och andra relaterade data för att utarbeta standardformulär för kostnadsförslag och svarsformulär för komplexa produkter och lagerhållna komponenter. Vi hjälper företagen att samordna materialförsörjning och produktcykler genom förbättrad leverantörskommunikation, vilket resulterar i en förkortad anbudsperiod och större exakthet vad gäller anbuden. Leverantörerna kan lämna in begäran om ändringar ECRs (Engineering Change Requests) och samarbeta med olika grupper på ett tidigt stadium och genom hela produktlivscykeln, vilket gör det möjligt att minska utvecklingskostnaderna och förkorta tiden för produktlanseringen.

Starka sidor och fördelar

  • Utveckling av leverantörsrelationer
  • Profilering och utvärderingskort för distributörer
  • Utvärdering av distributörernas kvalifikationer och överensstämmelse
  • Statistik över distributörerna
  • Adresser till agenter och leverantörer
  • Leverantörssamarbete
  • Strategisk försörjning
  • RFX-hantering (begäran av information, anbud eller kostnadsförslag)
  • Global kostnadsberäkning

Med hjälp av IBM/DS, har vi kunnat minska tidschemat för produktkonstruktionen, sänka konstruktions- och produktkostnaden och förbättra våra relationer med försörjningskedjan.

Matteo Fiaccadori PLM Manager, Emak S.p.A