Hantering av komponenter och standardisering

Dassault Systèmes (DS) lösning Component and Standard Management gör det möjligt för företagen att få konkurrentiella fördelar genom att påskynda produktutvecklingen och leveransen genom återanvändning.

För många företag inom konsumtionsvaruindustrin kan en ny komponentdel som läggs till databasen innebära ett problem som kan förorsaka ytterligare förseningar och minskad lönsamhet. Då en ny uppsättning kostar mellan $10K-$25K, är konstruktion för återanvändning av delar och modulär uppbyggnad av största vikt. Det vore idealiskt om upp till 70% av komponenten kunde standardiseras och återanvändas för en kostnadseffektiv konstruktion. Dålig komponenthantering gör också att ingenjörerna spenderar det mesta av sin tid på att leta och validera komponenter istället för att innovera.

Dassault Systèmes (3DS) lösning Component and Standard Management gör det möjligt för företagen att få konkurrentiella fördelar genom att påskynda produktutvecklingen och leveransen genom återanvändning. Användare kan lätt skapa nya delar och dokument och klassificera dem i en hierarki som är specialanpassad för deras affärsmiljö. Eftersom det inte krävs någon större kraftansträngning för att definiera biblioteket, kan man lätt och snabbt anpassa det till snabbt förändrade affärsbehov.

För att förbättra ett företags räntabilitet på sin återanvändning, är det nödvändigt att kunna följa upp den reella användningen av delar. Vi tillhandahåller en kraftfull sökningsfunktion som gör det lätt att söka efter komplexa uppsättningar av återanvändningskrav. Den uppfattar attributen som en del av klassificeringsdefinitionen vilket gör systemet effektivt för användaren att specifiera och för systemet att utföra. Den ger en sofistikerad jämförelse av resultaten som lätt identifierar gemensamheter och olikheter och möjliggör snabb sortering och rangordning.

Kraftfulla kostnadsanalysfunktioner stöds även av den här lösningen för att göra det möjligt för kostnadsanalytiker, ingenjörer och inköpare att analysera materiallistor för att kunna fastställa komponentkostnader med hjälp av verkliga kostnader för existerande delar och prisoffereringar för nya delar. Detta hjälper företagen att implementera en strategi baserad på "Design-to-Cost" med tvärfunktionella grupper som samarbetar under NPDI-processen (New Product Development & Introduction). 

Då direkt material motsvarar mer än hälften av ett företags utgifter, utgör underlättandet av hanteringen och utbytet av komponentinformation över värdekedjan en av de större målsättningarna för företag inom sektorn för konsumtionsvaror. Vår lösning hjälper er att bredda blickfånget och att inte bara se interna kostnader eller externa priser separat, men att ta hänsyn till alla faktorer i värdekedjan. Resultatet blir förbättrade produktmarginaler och bättre lönsamhet för företaget.

Starka sidor och fördelar:

  • Hantering av färgstandarder
  • Materialhantering
  • Material- och materialfärgsvalidering
  • Utveckling av urtvättningstekniker
  • Storleks- och monteringsnormer
  • Grafisk utveckling

ENOVIA:s kvalitetstekniker, expertis och förmåga att respektera deadlines var nyckeln till framgång hos Merloni Elettrodomestici. Vi är övertygade om att det partnerskap som etablerats mellan våra företag kommer att leda till en långsiktig tillfredsställelse både för oss och våra kunder och användare.

Mauro Viacava CIO - Merloni Elettrodomestici