Samlade ändringar

Skapa materialförteckningar och ändringsprocesser för företag

 

Industriella utrustningsföretag behöver konsekventa och korrekta materialförteckningar för vidarebefordran nedåt i affärsprocesserna och för att koppla denna information till sina affärssystem. Med utrustningslivslängder som sträcker sig över år och kanske till och med årtionden måste de kunna spåra varje förändring som gjorts. Möjligheten att kunna hitta rätt information för designåteranvändning baserat på produktens konfigurationsinformation är en fördel.

Med Samlade ändringar kan du hantera processen för ändringshantering på ett övergripande sätt. Ditt företag har spårbarhet hela vägen och möjlighet att återanvända konstruktioner som är lätta att hitta tack vare en kraftfull sökmotor. Den finkammar icke-geometrisk information och letar upp den produkt som passar bäst för den aktuella utvecklingen. Det förkortar utvecklingstiderna, hjälper till att undvika tidigare designmisstag och ger nya konsekventa designer som följer företagets standarder. Information kan matas in i företagets affärssystem för perifera aktiviteter, t.ex. inköp, juridik och marknadsföring.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Hantering av tvärdisciplinära materialförteckningar.
  • Spårning av ändringar och lärdomar för att undvika tidigare designmisstag.
  • Realtidsutbyte av delar, materialförteckning, driftsfunktioner, tillverkningskostnad och lagerdata med affärssystem.