Seamless Qualification

Industry Solution Experience

Kvalificering av test

Effektiv kvalificering kräver att du definierar den lämpligaste strategin för produkttestning och simulering, och att du genomför strategin enligt en fördefinierad metodologi. Men många använder olika analysverktyg som inte går att kombinera, med egen och inköpt programvara, och som inte bygger på de bästa metoder som har tagits fram. Det gör processen med att hitta, driftsätta och återanvända kvalificeringsprocesser svår, för att inte säga omöjlig. Företag behöver en flexibel testprocess som fungerar i hela ekosystemet. Den måste gå att anpassa och återanvända när produktutvecklingen förändras.

Med Kvalificering av test kan företag automatisera och förkorta testprocesserna genom att kvalificeringsmetoder lagras som simuleringsmallar i en databas. Det här minskar risken för fel och förkortar hela kvalificeringscykeln. Mallar kan skapas genom att dra och släppa, så att skapandeprocessen går snabbare och blir mer innovativ. I kvalificeringsprocessen kan användarna kombinera automatiska och manuella arbetsflöden på ett sätt som återger hur företag faktiskt arbetar. De har flexibiliteten att definiera den mest passande kvalificeringsstrategin, så att de kan anpassa sig efter en rad testkriterier. Ingenjörer kan samla testresultat, ordna dem i specifika rapportvyer, visa dem med grafik och analysera dem för att hitta trender och dra slutsatser. De kan dessutom skapa grupper med hjälp av resultat från flera olika tester, till och med från tredjepartsprogramvara, och inkludera dem i en design, verifieringsplan eller rapport. Eftersom processerna syns tydligt i 3DEXPERIENCE-plattformen kan organisationerna spåra och använda resultaten i framtida beslutsfattande.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Definiera lättanvända och återanvändbara testprocesser
  • Automatisera och effektivisera steg i testutförandet
  • Samla och spara testresultat och automatisera processer som inte tillför värde
  • Kombinera flera testresultat och inkludera rapporter i DVP&R (designverifieringsplan och rapport)
  • Ledande teknik för experimentell design, optimering och surrogatmodellering
  • Utför konsekvensanalys för att avgöra den nya kvalificeringsprocessen när indatavariabler ändras