Seamless Qualification

Industry Solution Experience

Kvalificering av data

Genom att analysera enorma mängder testdata går det att fatta bättre beslut, men om dessa data inte efterbearbetas på rätt sätt är det svårt att analysera bieffekterna och utforska olika utfall och scenarier. Företag behöver effektiva analysverktyg för att bearbeta information, oavsett om dessa data genereras med hjälp av simulering eller fysiska tester. De behöver matcha kraven mot genomförbarhetsaspekter och hitta den optimala lösningen.

Med Kvalificering av data får du teknik för att analysera resultat så att du kan efterbearbeta, visualisera och analysera effekter utifrån stora datamängder. Komponenten Kvalificering av data är tillgänglig på webben, så att användarna kan analysera data närsomhelst. De kan efterbearbeta, filtrera, betygsätta och ranka olika alternativ baserat på mål. När målen modifieras betygssätts och rankas designerna automatiskt på nytt, så att användaren får fram den optimala utformningen. Denna kan sedan delas med olika intressenter. Resultat av simulering och fysiska tester kan jämföras och så småningom hjälpa till att eliminera dyra och tidskrävande fysiska tester som ger samma resultat som simulering. Användaren kan på så sätt dra nytta av informationen i regelbaserade mallar för framtida bruk. Företag får åtkomst till företagsbibliotek innehållande använda simuleringsmetoder. De får dessutom tillgång till en särskild miljö där de kan lagra och hämta alla simuleringsstudier: 3DEXPERIENCE-plattformen, där de slipper dataredundans och förlorad information. Allt finns i samma system, och det gör att det är enkelt att korrelera multidisciplinära testdata och komma till slutsatser och hitta trender, och att använda den här kunskapen i regler som kan användas på nytt.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Analysera effekter av förändringar i designen
  • Utvärdera stora datamängder effektivt
  • Förutse optimala lösningar och framtida trender
  • Visuell 3D-analys
  • Beslut baserade på verifierbara fakta
  • Skapa prediktiva modeller
  • Integrerad lösning