"Inspireras varsomhelst, förbättra överallt"

Nyckeln till en hållbar verksamhet är förmågan att ständigt förbättras och ligga steget före när marknaden och kraven ständigt förändras. Företag som tillverkar industriell utrustning jobbar globalt, och därför måste de samla in data för analys och effektivitetsutvärdering globalt. Det är bara när de fungerar som en enda effektiv enhet, som matar tillverkningsinformation till en anpassad plattform, som företagen kan få en sann bild av den globala produktionen och hur den kan fungera på bästa sätt.

Inspireras varsomhelst, förbättra överallt ger företag tydlig insyn med en samlad informationskälla i de globala tillverkningsprocesserna med hjälp av 3DEXPERIENCE®-plattformen. Inbyggda funktioner för tillverkningsanalys och rapport ger en lättförståelig och rättvisande översikt och analys av verksamheten på global nivå. Efter analysen kan företag använda verktygen för kunskap och sociala nätverk i Inspireras varsomhelst, förbättra överallt och dra nytta av den information som kommit fram. De kan skapa återanvändbara mallar, utbyta information i gemenskaper och skapa produktionsregler för framtida bruk. De kan sprida de metoder som har analyserats fram i företaget till produktionsanläggningar globalt och se till att produktkvaliteten och kompetensen ligger på samma nivå överallt.

En global däcktillverkare visar till exempel en minskning av testbehovet för däckstansar på över 50 % tack vare nya tillverkningsregler. Hos en tillverkare av utrustning har kundernas anmärkningar på kvaliteten minskat med 90 % och produktionsgenomflödet ökat med 25 % efter att en gemensam tillverkningsplattform har tagits i bruk globalt.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Få bättre insyn i de globala tillverkningsprocesserna
  • Bättre kommunikation och informationsdelning mellan användare på olika anläggningar
  • Fortlöpande förbättring av de globala tillverkningsprocesserna
  • Spårbarhet och de bästa metoderna
  • En enda informationskälla, för rättvisande och uppdaterade data
  • Dra nytta av lokala förbättringar på alla anläggningar