Alla produkter och all anläggningsverksamhet

Driver produktionen på anläggningar, säkerställer materialsynkronisering

 

Företag inom industriell utrustning ställs inför en rad produktionsscenarier under tillverkning; det kan handla om både produktserier och specialtillverkade produkter i bara ett exemplar. De behöver vara flexibla och kunna gå från det ena till det andra. De behöver dessutom se vad som händer i realtid på anläggningar och hos leverantörer för att kunna analysera och förbättra prestanda på både global och lokal skala. Och i och med att de får insyn får de tillgång till information och kan spåra processer och resursanvändning.

Alla produkter och anläggningar underlättar driftshantering inom tillverkning och ger en enhetlig metod för hantering och synkronisering av global tillverkning. Tillverkare av industriell utrustning kan hantera komponentserier i stora volymer eller specialtillverkad produktion av bara en enhet med en flexibel infrastruktur som snabbt anpassas till förändringar i produktion och schema, samtidigt som utrustningens användningsgrad förbättras.

Materialsynkronisering samordnar råmaterial, komponenter och halvfabrikat med produktion, kvalitetskontroll och underhåll av utrustning i syfte att minska lagerhållningen och öka produktionsgenomflödet.

Alla produkter och anläggningar ger digital kontinuitet som skapar hastighet och smidighet inom och mellan virtuella och fysiska miljöer genom processdriven integrering av sakernas internet/driftsteknik, synkroniserat utbyte av virtuella produkt- och processmodeller med resultat i realtid samt 3D-aktiverad visualisering av användarhjälpmedel.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Öka produktionsgenomflödet med 25 %
  • Ökad utrustningseffektivitet med 22 % i ett kärnområde av bearbetningen
  • Minska lagerhållningen med mer än 25 %
  • Produktionsflexibilitet, beställning av en eller serier
  • Digitala instruktioner och processer, för verkligt papperslös tillverkning
  • Materialsynkronisering, för ökad maskineffektivitet