Product Simulation and Validation

Tillverkare av industriell utrustning gör några av de mest komplexa produkterna i världen under starkt konkurrensutsatta marknadsvillkor. Produkterna är specialiserade med höga krav på design och produktion. Tillverkarna står inför utmaningen att skapa produkter som uppfyller många olika kunders prestanda- och säkerhetskrav samtidigt som de måste förbättra cykeltider och minska kostnaderna.

SIMULIA tillhandahåller realistiska simuleringslösningar som löser en mängd olika tekniska utmaningar för tillverkare av industriell utrustning. Vi erbjuder lättanvända analysverktyg som gör det möjligt för konstruktörer att fatta beslut rörande designen. SIMULIA tillhandahåller även verktyg som automatiserar prestandan hos konstruktionsutforskande studier och konstruktionsoptimering. Denna breda simuleringsportfölj gör det möjligt för utvecklare av industriell utrustning att utnyttja rätt simuleringsverktyg för sina specifika tillämpningar och gör det samtidigt möjligt för konstruktörer och analysexperter att snabba upp helt underbyggda prestandabaserade konstruktionsbeslut och minska behovet av kostsamma fysiska tester. Våra lösningar för designanalys gör det möjligt för dig att exakt förutse komplexa realtidssystem beteenden hos komponentdelar, storskaliga strukturer och kompletta system.

"Product Simulation and Validation" inkluderar:

  • Dynamisk påfrestning
  • Hållbarhet
  • Buller och vibrationer
  • Termomekanik
  • Vätske-strukturinteraktion
  • Icke-linjär kontakt
  • Anslag och krossning
  • Tillverkningsprocess och maskinsimulering
  • Metallformning
  • Produkttillverkningssimulering