Product Portfolio and Requirement Management

Kundernas önskemål om anpassade lösningar har tillsammans med branschens önskemål om variation i design och teknik drastiskt ökat antalet produkttyper som måste hanteras. Framgång i denna miljö kräver god kommunikation och samarbete mellan produktplanerings- och utvecklingsorganisationerna. Framväxande kund- och marknadsbehov måste noggrant följas upp och analyseras för att skapa den bästa strategin för produktens utveckling oavsett om det handlar om att montera, bygga, konfigurera eller utveckla på beställning.

Dassault Systèmes Product Portfolio & Requirement Management låter industriella utrustningstillverkare ta fram produkthanteringsprocedurer för produktens hela livscykel. Vi tillhandahåller robusta kravhanteringsfunktioner som främjar samarbete mellan produktansvariga och tekniska team samtidigt som de samlar in och bearbetar kundens åsikter såväl som interna och externa efterlevnadskrav. Baserat på listan över kandidatkrav kan ingenjörer upprätta en lista över funktioner som representerar kundens bild av produktens funktioner innan den faktiska tekniska lösningen tas fram.

Vår lösning ger produktansvariga och marknadsföringspersonal förmågan att hantera portföljer av produktfamiljer genom att definiera produktlinjer och modellhierarkier av tillgängliga och framtida produkter. Produktstrukturer används som ett ramverk för att optimera produktdefinitionsprocessen så att du kan hantera nya koncept samtidigt som du definierar produktarkitekturer. Produktplanerare finner våra interaktiva grafiska gränssnitt enkla att använda för att definiera ett bibliotek av produktalternativ, ange regler, validera produktkonfigurationer och automatisera genereringen av materialförteckningar för stora produktfamiljer. Under hela produktens livscykel spåras produktfunktion, design, testspecifikationen och användningsfall för varje ny produktfunktion. I takt med att produkterna utvecklas blir förändringar oundvikliga och dessa måste hanteras systematiskt. En tvärfunktionell ändringsprocess spårar problemet från den första rapporteringen fram till lösningen.

3DS lösning hjälper dig planera dina produktportföljer baserat på kundernas behov, förändringar på marknaden och teknikinnovationer. Den ger dig flexibiliteten att skapa nya nyckeltal och användarkonfigurerbara panelvyer för att snabbt reagera på problem och tillfällen. Genom att ge ledningen insyn i produktportföljens utvecklingsstatus i realtid kan kritiska beslut fattas innan resurser används och kostnader uppkommer.

"Product Portfolio and Requirement Management" omfattar:

  • Hantering av produktlinjer, modeller och varianter
  • Hantering av marknads- och kundkrav
  • Introduktion av nya produkter
  • Konfigurerad produktkatalog
  • Hantering av användningsfall

Banbrytande PLM-teknik är kritisk för att föra vår verksamhetsomvandlingsstrategi framåt. CATIA och ENOVIA är hörnstenarna i vår innovationsstrategi och underlättar snabb utveckling och sömlöst samarbete i 3D.

Tae-hwan Kim, PLM Project Manager, Doosan Infracore