Samordnad konstruktion av hårdvara

Korta ned tiden för marknadslansering och minska tekniska kostnader för systemutvecklingsprojekt

Lösningen Smarter Faster Lighter Samordnad konstruktion av hårdvara förbättrar samordningen mellan avdelningarna för mekanik, elektronik och programvara. Lösningen tillhandahåller en enda datakälla för alla produktutvecklingsdata inklusive specifikationer, 3D-modeller, kod, analysresultat och tillverkningskrav. Alla involverade kan få säker åtkomst till alla data i realtid.

Lösningen Samordnad konstruktion av hårdvara förbättrar effektiviteten av konstruktionsprocessen genom att förstärka synligheten av integreringen för alla mekaniska, elektroniska samt programvarukomponenter på ett tidigt stadium i utvecklingscykeln. Den minskar risken av kostsamma konstruktionsändringar på ett senare stadium. Företag kan hantera ett samarbete mellan olika grenar och behärska komplexiteten av mekatronikkonstruktion.

Fördelar och starka sidor:

  • Säkerställer effektiv samordning och samarbete mellan mekanik, elektronik och programvara
  • Främjar tillväxt inom samverkande och samordnad innovation av HW & SW
  • Påskyndar utvecklingen av ny teknologi
  • Behärskar produktkomplexiteten och densiteten
  • Garanterar datautbyte mellan olika redigeringsverktyg