Huvudproduktionsschema

 

Ta fram planer som inte bara är genomförbara, utan lönsamma

 

Lösningen Huvudproduktionsschema ger bättre insyn i och kontroll över produktionen och därmed större möjligheter att skapa lönsamma planer i en allt mer komplex tillverkningsmiljö.

Den innehåller indikationer på efterfrågan på kort och medellång sikt, till exempel en ny order från en kund eller en säsongsökning, och anpassar dina planer enligt situationen så att effektiviteten alltid är optimal. Och istället för att fatta beslut i skarpt läge och sedan se på medan effekterna utspelar sig på verkstadsgolvet kan du med den här lösningen utforska dina taktiska alternativ och se vilket som leder till det bästa resultatet. Det har aldrig varit lättare att förstå avvägningen i varje beslut vad gäller effekter på ekonomi, drift, leveranskedja och försäljning.

Lösningen Huvudproduktionsschema är lätt att integrera med andra viktiga företagssystem som ERP, MES och MRP, och du kan optimera deras prestanda gemensamt. Därmed kan du lättare uppnå den bästa balansen mellan lagerkostnader, maskinanvändning och tillgänglighet, orderuppfyllande, personalnivåer och kundnöjdhet.

Viktiga fördelar

  • Tilldelning, kombination och optimering av beställningar utifrån efterfrågan, aktuell lagernivå och tillgänglig kapacitet.
  • Gruppering av specifika uppgifter som måste planeras tillsammans eller nära varandra utifrån kapacitet och förfallodatum.
  • Resursoptimering för eventuella flaskhalsar, oavsett var de inträffar.