Projekt- och portföljhantering

Smidigare projektledning av komplexa nya produkter ger kortare ledtider.

Det är en komplex uppgift i företag som konstruerar moderna halvledarkomponenter att uppfylla kundernas projektspecifikationer och samtidigt maximera lönsamheten. En optimal uppsättning beslut om konstruktionen måste fattas utifrån ett oändligt antal möjliga alternativ. Utspridningen av komponenter måste kontrolleras, framtida kundbehov måste förutses och ledtiderna måste förkortas. Bara att konsolidera all den här informationen i en överskådlig och analyserbar översikt är en överväldigande utmaning. För att lösa detta krävs en integrerad projekt- och portföljhanteringslösning som kan automatisera insamlingen och struktureringen av informationen i projektet för konstruktion av halvledare.

Lösningen Silicon Thinking Portfolio and Project Management ger dig avancerade arbetsflöden och mallar som automatiserar resursplanering och strukturerar bästa praxis för komplexa halvledarutvecklingsprojekt. Funktioner för samarbetshantering i projekt ökar dramatiskt produktiviteten för deltagare utspridda över världen. Projekt och program kan bygga på realtidsinformation som uppdateras automatiskt, med direkta länkar till uppgifter, dokument, leveransobjekt och andra data. Dessa automatiska uppdateringar gör det möjligt för projektledare att fokusera på viktiga aktiviteter, istället för att lägga tid på att spåra status. Det blir lättare att ge åtkomst till särskild och skyddad information, vilket undanröjer hinder för nytillkomna utvecklingsgrupper som skyddar företagets immateriella rättigheter.

Företag kan ge globala team exakt information i realtid för att hålla projektet på banan och anpassa sig till ständigt kortare produktlivscykler. Projektets administrationspaneler ger ledningen realtidsinblickar i den övergripande tidsplanen, faser, grindar, resurser, kostnader och tillgångar. När det blir enklare att analysera vilket projekt som sannolikt ger störst avkastning på inventeringarna fattas också bättre beslut.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • realtidsinsyn i projektpipelines för snabba analyser och beslut
  • ökad resursdelning och färre konflikter mellan projektledare och funktionella gruppchefer
  • bättre genomförande genom automatiserad uppdelning av komplexa projekt i mindre, hanterbara uppgifter
  • förenklad tillgång till säkra processer och data för bättre effektivitet